Додаток 4

до Технологічного регламенту здійснення

габаритно-вагового контролю транспортних

засобів та інших самохідних машин і механізмів

на автомобільних дорогах загального користування

 

Журнал

обліку великовагових та/або великогабаритних транспортних засобів

(найменування, місце розташування пункту габаритно-вагового контролю)

 

 

 

№ з/п

Дата, час

Марка, модель, реєстраційний номер  транспортного засобу

Перевізник (найменування, місцезнаходження)

Характер перевищення нормативних параметрів

Маршрут руху

Наявність дозволу на рух, ким і коли виданий

тягач

причіп

повна маса

осьові наванта-ження

довжина

ширина

висота

інші порушення

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13