Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій та проспект емісії