Положення про загальні збори, наглядову раду, виконавчий орган та ревізійну комісію