Проспект емісії, свідоцтво про реєстрацію випуску акцій