18) Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного товариства