Річна фінансова звітність Компанії (в тому числі консолідована) за останні три роки, включаючи (за наявності) видатки на виконання некомерційних цілей державної політики та джерела їх фінансування