Інформація щодо набрання чинності нової редакції Порядку погодження застосування процедури торгів з обмеженою участю та процедури закупівлі в одного учасника

Відповідно до підпункту 8 пункту 10 Положення про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17.10.2008 N 921 (із змінами), наказом Мінекономіки від 30.01.2009 № 64, зареєстрованим в Мін’юсті 10.03.2009 за № 221/16327, затверджено нову редакцію Порядку погодження застосування процедури торгів з обмеженою участю та процедури закупівлі в одного учасника (далі – Порядок).

Виходячи з вимог статті 3 Указу Президента України від 03.10.1992 № 493 "Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади" зазначений наказ набирає чинності через 10 днів після його реєстрації, тобто з 21.03.2009.

Так, новою редакцією Порядку передбачено низку змін, що стосуються механізму погодження Мінекономіки застосування процедури торгів з обмеженою участю та процедури закупівлі в одного учасника.

Передусім необхідно зазначити, що пунктом 1 Порядку передбачено, що його дія поширюється на закупівлю товарів, робіт і послуг, очікувана вартість яких для закупівлі товару (товарів), послуги (послуг) становить не менше ніж 100 тис. гривень, а робіт – 300 тис. гривень.

За новою редакцією Порядку  значно зазнали змін вимоги до форми, змісту та переліку документів, які подаються Замовниками на погодження застосування процедури торгів з обмеженою участю та процедури закупівлі в одного учасника.

Однією з новел, що нормативно закріплена у Порядку, є подання до Мінекономіки оригіналів документів чи їх копій, засвідчених в установленому законодавством порядку. При цьому дата видачі експертних документів, які підтверджують наявність умови застосування процедури торгів з обмеженою участю та процедури закупівлі в одного учасника не повинна перевищувати один рік до дня подачі до Мінекономіки необхідного пакету документів, передбачених пунктом 2 Порядку.

Разом з тим, необхідно звернути увагу на зміст протоколу засідання тендерного комітету щодо прийняття рішення про застосування процедури закупівлі в одного учасника, в якому має бути відображено:

  • умова застосування процедури відповідно до пункту 83 Положення про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17.10.2008 № 921 (далі – Положення),
  • предмет закупівлі,
  • конкретне найменування товару, роботи чи послуги,
  • очікувана вартість закупівлі,
  • джерело фінансування закупівлі,
  • орієнтовний термін (строк) поставки товарів (виконання робіт, надання послуг).
У разі застосування процедури торгів з обмеженою участю протокол засідання тендерного комітету щодо прийняття рішення про застосування процедури торгів з обмеженою участю має містити перелік учасників, яких замовник планує запросити до участі в процедурі закупівлі.

Згідно з положеннями Порядку необхідно обов’язково подавати до Мінекономіки документи, які попередньо не передбачалися законодавством, а саме:

1)            засвідчену в установленому порядку копію річного плану закупівель;

2)            для юридичних осіб засвідчені в установленому порядку копії установчих документів учасника, свідоцтва про його державну реєстрацію, ліцензії (дозволи) на заняття певним видом господарської діяльності, необхідної для виконання договору про закупівлю;

3)            для фізичних осіб – копія паспорта, або іншого документа, що посвідчує особу в разі відсутності паспорта та ідентифікаційного номеру;

4)            для фізичних осіб - підприємців - копія паспорта або іншого документа, що посвідчує особу в разі відсутності паспорта, свідоцтва про державну реєстрацію, ліцензії (дозволу) на заняття певним видом господарської діяльності, необхідної для виконання договору про закупівлю;

5)            у зв’язку з потребою здійснення додаткових поставок первинним учасником – експертні, нормативні, технічні та інші документи, які підтверджують, що зміна учасника може призвести до закупівлі товарів чи послуг, які не відповідають вимогам взаємозаміни з наявними товарами чи отриманими послугами;

6)            у разі закупівлі нерухомого майна – засвідчені в установленому законодавством порядку копії документів, що підтверджують право власності учасника на нерухоме майно та звіт про його оцінку.

Термін розгляду Мінекономіки документів замовника  становить 30 календарних днів (у разі, якщо умовою закупівлі є виникнення нагальної потреби  у здійсненні закупівлі в зв'язку з особливими економічними чи соціальними обставинами, яких замовник не міг передбачити, у тому числі закупівлі, пов'язаної з ліквідацією наслідків надзвичайних ситуацій – 10 робочих днів).

У випадку надсилання додаткових документів до раніше надісланого пакету документів термін їх розгляду подовжується на 30 календарних днів з дати реєстрації додаткових документів.

Пунктом 10 Порядку передбачаються випадки, коли документи залишаються без розгляду, про що замовник інформується листом Мінекономіки, у разі якщо:

замовник надіслав клопотання про відкликання документів, зазначених у пункті 2 цього Порядку;

очікувана вартість закупівлі товару (товарів), послуги (послуг) становить менше 100 тис. гривень, а робіт – 300 тис. гривень;

закупівля товарів, робіт і послуг не регулюється Положенням.

Окрім того Порядком передбачено, що після усунення причин, що були підставою для залишення Мінекономіки листа-звернення без розгляду, замовник може повторно подати новий лист-звернення та документи, передбачені пунктом 2 Порядку.

Водночас, необхідно зазначити, що документи, подані на розгляд Мінекономіки щодо застосування процедури торгів з обмеженою участю та процедури закупівлі в одного учасника, замовнику не повертаються.

Враховуючи вищевикладене, а також зміст пункту 2 наказу Мінекономіки від 30.01.2009 № 64, яким встановлено, що рішення за документами щодо погодження застосування процедури торгів з обмеженою участю та процедури закупівлі в одного учасника, поданими до Мінекономіки до набрання чинності цим наказом, приймаються Міністерством відповідно до Порядку, затвердженого цим наказом, після набрання ним чинності, просимо  замовників, які подали  пакети документів до Мінекономіки на погодження  застосування торгів з обмеженою участю та процедури закупівлі в одного учасника,  доопрацювати надані пакети документів відповідно до Порядку, затвердженого названим наказом Мінекономіки.

Порядок погодження застосування процедури торгів з обмеженою участю та процедури закупівлі в одного учасника, затверджений наказом Мінекономіки від 30.01.2009 № 64 та зареєстрований в Мін’юсті 10.03.2009 за № 221/16327, розміщено на офіційному веб-сайті Мінекономіки.

Крім того повідомляємо, що відповідно до абзацу п’ятого пункту 1 наказу Мінекономіки від 30.01.2009 № 60 “Про визнання такими, що втратили чинність, наказів Мінекономіки”, зареєстрований у Мінюсті 10.03 2009 за № 210/16226, визнано таким, що втратив чинність наказ Мінекономіки від 15.04.2008 № 128 “Про затвердження Порядку погодження застосування процедури торгів з обмеженою участю та процедури закупівлі в одного учасника”, зареєстрований у Мінюсті 25.04.2008 за № 374/15065.

 

 

Директор департаменту
державних закупівель                                                                              В. А. Новик