Інформація щодо змін у законодавстві про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти

Кабінетом Міністрів України 19.11.2008 прийнято постанову № 1017 “Про внесення змін до Положення про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти” (набрала чинності 25.11.2008), якою затверджена нова редакція Положення про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17.10.2008 № 921 (далі - Положення).

Положенням передбачені, зокрема, такі нові норми:

закупівля товарів, робіт і послуг здійснюється виключно у безпосередніх виробників товарів, виконавців робіт і надавачів послуг або їх офіційних представників (дилерів, агентів, дистриб'юторів тощо);

принципи здійснення закупівлі товарів, робіт і послуг;

річний план державних закупівель та зміни до нього оприлюднюються шляхом розміщення в Інтернеті (на власному веб-сайті або за його відсутності на веб-сайті головного розпорядника державних коштів) протягом десяти календарних днів з дати їх затвердження;

голова, заступник голови та секретар тендерного комітету повинні отримати документ про проходження  навчання (підвищення кваліфікації) у сфері закупівель у порядку, встановленому уповноваженим органом;

всі тендерні пропозиції учасників, які відповідають кваліфікаційним вимогам, встановленим цим пунктом, допускаються до оцінки;

строк зберігання звіту про результати  проведення  процедури закупівлі, інших документів щодо процедур закупівель становить три роки;

у разі подання запитів за роз'ясненнями щодо тендерної документації від двох і більше осіб, які отримали тендерну документацію, замовник зобов'язаний продовжити строк для подання тендерних пропозицій;

дія договору про закупівлю може продовжуватися на строк, достатній для проведення процедури закупівлі на початку наступного року на суму коштів не більше 15 відсотків вартості, визначеної у договорі, укладеному в попередньому році, якщо видатки на цю мету затверджено в установленому порядку;

договір про закупівлю, укладений в період зупинення процедури закупівлі у зв'язку з поданням скарги, визнається недійсним відповідно до закону.

Крім того, до Положення внесені деякі зміни, зокрема:

вилучено норму щодо дії при Уповноваженому органі Консультативно-методологічної ради з питань державних закупівель;

вилучено положення щодо здійснення погодження процедури торгів з обмеженою участю, якщо очікувана вартість дорівнює або перевищує 500 тис. гривень;

вилучено положення щодо строку, у який здійснюється погодження процедури закупівлі у одного учасника;

збільшено строк, протягом якого тендерні пропозиції є дійсними до 120 днів;

вилучено норму щодо можливості подання тендерного забезпечення від імені учасника будь-яким іншим підприємством, установою чи організацією;

зменшено розмір забезпечення виконання договору про закупівлю до 10 відсотків;

визначено, що всі тендерні пропозиції учасників, які відповідають кваліфікаційним вимогам допускаються до оцінки;

додатковою підставою для відміни торгів замовником є допущення до оцінки тендерних пропозицій менше ніж двох учасників;

вилучено положення щодо здійснення процедури редукціону.

Також переглянуто пункт 7, що визначає предмети закупівлі, на які не поширюється дія Положення. З нього вилучені зокрема:

послуги з авіаперевезення, автоперевезень, харчування, проживання, експлуатація спортивних споруд та спеціального обладнання для навчально-тренувальних зборів, спортивних змагань і заходів всеукраїнського та міжнародного рівня, придбання пально-мастильних матеріалів і фармакологічних засобів для збірних команд України;

послуги з організації пожежної охорони об’єктів підрозділами Державної пожежної охорони;

товари, роботи і послуги для надання гуманітарної допомоги Україною іншим державам;

товари, роботи і послуги, які закуповуються підприємствами для аварійного ремонту обладнання, що безпосередньо використовується для виробництва теплової енергії;

товари, роботи і послуги, пов’язані з організацією та проведенням офіційних державних та міжнародних заходів за окремими рішеннями Уряду;

товари, роботи і послуги, пов’язані із забезпеченням діяльності осіб, які охороняються державою, та  функціонуванням режимних об’єктів;

послуги з обслуговування в залах офіційних делегацій членів державних, парламентських, урядових, дипломатичних делегацій і працівників органів державної влади;

послуги і товари, ціни (тарифи) на які встановлюються органами виконавчої влади, Радою міністрів Автономної Республіки Крим, виконавчими органами сільських, селищних, міських рад відповідно до законодавства;

наймання (оренда) нерухомого майна;

придбання нерухомого майна;

послуги з підготовки фахівців, науково-педагогічних кадрів, підвищення кваліфікації, перепідготовки (післядипломна освіта) та підготовки робітничих кадрів за державним замовленням;

протезно-ортопедичні послуги і послуги з реабілітації, лікування та оздоровлення інвалідів (у тому числі спинальників);

товари і послуги для створення нових постановок (концертів), виготовлення вихідних фільмових матеріалів, аудіовізуальних творів;

товари і послуги, які закуповуються для безпосереднього проведення виїзних гастрольних заходів творчих колективів та виконавців;

закупівля науково-технічних, науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт, що пройшли конкурсний відбір згідно з порядком проведення конкурсів наукових проектів.

До пункту 7 додатково включено пальне для автотранспортних засобів, що закуповується в роздріб безпосередньо на автозаправних станціях.

Згідно з новою редакцією Положення серед функцій Мінекономіки як уповноваженого органу з питань координації закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти додатково включено:

розроблення та затвердження стандартної тендерної документації, типового положення про тендерний комітет та стратегії розвитку електронних закупівель;

щоквартальне оприлюднення на власному веб-сайті інформації про погодження застосування процедури торгів з обмеженою участю та процедури закупівлі в одного учасника, зміст якої визначається уповноваженим органом;

організація навчання спеціалістів у сфері здійснення закупівель та підвищення їх кваліфікації з виданням відповідного сертифіката встановленого зразка;

надання роз’яснень щодо підготовки технічних специфікацій;

Крім того, під час здійснення контролю за дотриманням законодавства у сфері закупівель уповноважений орган має право прийняти рішення щодо визнання результатів процедури закупівлі недійсними у таких випадках:

виявлення порушень законодавства, які вплинули на об’єктивність вибору переможця процедури закупівлі;

ненадання розпорядником державних коштів у встановлений строк за вимогою уповноваженого органу документів щодо проведення процедури закупівлі.

Копія рішення, прийнятого відповідно до цього пункту, надсилається уповноваженим органом розпорядникам державних коштів та Державному казначейству (обслуговуючому банку) у п’ятиденний строк з дня його прийняття. Державне казначейство (обслуговуючий банк) зобов’язане з дати отримання копії рішення уповноваженого органу про визнання недійсними результатів процедури закупівлі  не здійснювати платежі з рахунків замовника за договором про закупівлю, укладеним за результатами такої процедури закупівлі.

Одночасно повідомляємо, що офіційні роз’яснення Мінекономіки щодо застосування норм законодавства у сфері державних закупівель надаються в порядку, визначеному наказом Мінекономіки від 11.11.2008 № 663 “Про затвердження Порядку надання роз’яснень щодо застосування законодавства у сфері закупівель”.

 
Директор департаменту державних закупівель                                               В.А. Новик