Інформація щодо ситуації у сфері державних закупівель

У зв’язку з втратою чинності постанови Кабінету Міністрів України  від 28.03.2008 № 274 „Про здійснення закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти” та прийняттям Урядом постанови Кабінету Міністрів України від 17.10.2008 № 921 „Про затвердження Положення про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти” (далі – Постанова) виникла нагальна потреба у приведені у відповідність з Постановою підзаконних нормативно-правових актів у сфері державних закупівель.

Міністерством економіки України, яке згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 26.05.2007 № 777 „Про затвердження положення про Міністерство економіки України” визначено головним (провідним) органом у системі центральних органів виконавчої влади із забезпечення реалізації державної економічної політики, розроблено низку нормативно-правових актів, які забезпечать функціонування системи державних закупівель.

З метою запобігання виникнення ряду проблем у здійсненні завдань та функцій покладених на Мінекономіки у сфері державних закупівель наразі підготовлені нові підзаконні нормативно-правові акти, які потребують погодження з Державним комітетом з питань регуляторної політики України та реєстрації в Міністерстві юстиції України, на що необхідний певний проміжок часу.

Зазначені нормативно-правові акти будуть розміщені на веб-сайті Мінекономіки (www.me.gov.ua) найближчим часом.

Водночас,  Міністерством юстиції України надано лист-роз’яснення від 21.10.2008 № 1028-08-24 з приводу застосування наказів Міністерства економіки України щодо функціонування системи державних закупівель, прийнятих відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 28 березня 2008 року № 274 “Про здійснення закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти”, яка Рішенням Конституційного Суду України    від 9 жовтня 2008 року № 22-рп/2008 визнана неконституційною, в частині, що не суперечить постанові Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2008 року № 921 “Про затвердження Положення про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти”.

Вказаним листом Міністерство юстиції роз’яснило наступне.

Пунктом 4 постанови Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2008 року № 921 “Про затвердження Положення про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти” на Міністерство економіки України покладено функції спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань координації закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти.

Відповідно до підпункту 7 пункту 9 Положення про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2008 року № 921, однією з основних функцій уповноваженого органу – Міністерства економіки України є надання роз’яснень щодо порядку застосування законодавства у сфері закупівель.

Процедури закупівлі товарів, робіт і послуг за державні кошти, розпочаті до дати набрання чинності цією постановою, завершується відповідно до цієї постанови (пункт 2 постанови Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2008 року № 921).

Пунктом 6 постанови Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2008 року № 921 “Про затвердження Положення про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти” міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади доручено привести власні нормативно-правові акти у відповідальність із цією постановою.

Відповідно до пункту 16 Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств, інших органів виконавчої влади, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 1992 року № 731 (далі – Положення), у разі внесення змін, доповнень або визнання таким, що втратив чинність, акта законодавства, відповідно до якого прийнято нормативно-правовий акт, орган, що видав цей нормативно-правовий акт, зобов’язаний у місячний термін внести до нього відповідні зміни, доповнення або визначити його таким, що втратив чинність.

При цьому повноваження Міністерства економіки України, які було визначено Тимчасовим положенням про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 28 березня року № 274, в межах яких видано відповідні нормативно-правові акти щодо функціонування системи державних закупівель, на сьогодні аналогічно визначено Положенням про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2008 року № 921.

Враховуючи викладене, нормативно-правові акти Міністерства економіки щодо функціонування системи державних закупівель, які прийнято на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 28 березня 2008 року № 274 “Про здійснення закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти”, можуть застосовуватись в частині, що не суперечать постанові Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2008 року № 921 “Про затвердження Положення про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти”.

 

Директор департаменту
державних закупівель    
                                                                   В. А. Новик