Виробнича діяльність компанії «Автомобільні дороги України»

1.    Мережа доріг на експлуатаційному утриманні:
  • всього  169 525 км
  • державні 21 082 км
  • місцеві  148 443 км

2.    Оперативна інформація про обсяги виконання дорожніх робіт:
  • за 2008 рік      -  всього 4,1  млрд. грн., в тому числі Державна Служба а/д України – 3,6 млрд. грн.
  • за І півріччя 2009 року – всього 1,8 млрд. грн., в т.ч. Державна Служба – 1,7 млрд. грн.

 

3.    Фінансово економічні показники роботи за І півріччя 2009 р. середньооблікова чисельність штатних працівників
чисельність працюючих – 39 850 ч.
розрахунковий рівень беззбиткової діяльності – 4,3 млрд. грн.
результати господарської діяльності:

  • за 2008 рік      -     до оподаткування 15,9 млн. грн.- збиток; (чистий збиток-21,0 млн. грн. )
  • за І півріччя 2009 року –до оподаткування  1,1 млн. грн.- збиток; (чистий збиток -5,5 млн. грн.)